Robotika

Tisk

Průmyslové roboty se od počátku jejich vývoje v šedesátých letech minulého století staly nedílnou součástí výrobního procesu stovek firem po celém světe. Zejména finanční a časové přínosy pro výrobu jsou nezanedbatelné. Své výhody prokazují především ve velké sériové výrobě s objemem několika stovek kusů denně, kdy se jednoznačně projeví nejen vysoká přesnost a rovněž malá poruchovost současných průmyslových robotů a především rychlá opakovatelnost činnosti. Samozřejmá je i variabilita nasazení a tak je možné se s roboty setkat v logistice, lakovnách, svařovnách, ale i v pekárnách či zábavném průmyslu.

Na konci roku 2012 odhaduje IFR (International Federation of Robotics) je ve světě v provozu celkový počet průmyslových robotů mezi 1,2 a 1,5 miliony. Takový je odhad Mezinárodní federace robotiky IFR vydaný v roce 2013. V tabulce jsou zobrazeny počty robotů za rok 2011, 2012 a následná prognózy na roky 2013 a 2016 pro vybrané státy.

Počet průmyslových robotů ve světě (Zdroj: IFR)

Statistiky International Federation of Robotics (IFR) ukazují, že postavení České republiky není nikterak oslnivé z hlediska používání robotizovaných pracovišť. Se 7000 jednotkami průmyslových robotů se Česká republika řadí na poslední místa mezi uvedenými státy světa ve využití robotů. Ale vzhledem k velikosti České Republiky se jedná o postavení více než uspokojivé. Co se týče nových členských zemí EU, zaujímáme mezi roky 1997 a 2004 nejlepší postavení v nárůstu počtu instalací. V tomto trendu bude i nadále pokračováno (viz následující tabulka), kdy v počtu instalací dotahujeme i některé větší a vyspělejší státy (např. Velkou Británii a Indii).

Počet instalací průmyslových robotů ve světě (Zdroj: IFR)

Zejména díky zvyšujícímu se výpočetnímu výkonu současných grafických stanic se zvýšily i možnosti simulace velmi rozsáhlých a komplexních systémů, jakými jsou robotické výrobní linky. Již není třeba simulované úlohy dále dělit na podúlohy a získávat tak jen zúžený pohled na daný problém, nebo jako dříve zpracovávat ucelenou úlohu, ale za cenu zjednodušení a velké časové náročnosti.

Ukázka simulace robotizovaného pracoviště

Náklady spojené s realizací výrobní robotické linky mohou dosahovat až stovek miliónů eur. Cílem managementu společností je snižování těchto nákladů spojených s vytvořením nových projektů a hospodárnějšího využití již realizovaných. Počítačová simulace přináší do tohoto pohledu zcela nový směr vývoje. Oproti dřívějším postupům je testování z reálné robotické linky, vystavěné dle projektové dokumentace, přesunuto do virtuálního prostředí simulačních programů. V dnešní době existuje celá řada softwarových nástrojů zabývající se robotizovanými pracovišti. Mezi tyto produkty patří například Robcad, DTPS, Roboguide, CMRS, Worspace a také produkty Delmia V5 Robotics a Tecnomatix Process Simulate. My se blíže zaměříme na produkty Tecnomatix Process Simulate a Delmia V5, neboť ty zahrnují téměř celou škálu oblastí zahrnující proces digitální továrny. Zavedením simulace do plánování projektu, lze urychlit realizaci stavby nové linky a naopak zpětná simulace již realizované linky může v mnoha případech znamenat další optimalizaci výrobního procesu, například zvýšením výrobní kapacity nebo ušetřením nákladů. Dále lze současně otestovat potřebné změny stávající liny pro výrobu jiného produktu a to relativně levnou virtuální cestou již při samotném plánování nového výrobního procesu. Počítačový model linky měnit dle nově zadaných požadavků, které vyvstanou teprve při testování, a změna tohoto modelu je výrazně levnější oproti změně při průběhu reálné výstavby.