Výuka Digitálního podniku na KPV

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

V několika posledních letech se výuka v oblasti Digitálního podniku objevila hned v několika předmětech. Již dlouhá léta je stěžejním předmětem v této oblasti Průmyslové inženýrství a management. Cvičení v tomto předmětu jsou zaměřena převážně na problematiku projektování výrobních systémů a prostorového uspořádání. Dalším dlouholetým předmětem zabývajícím se převážně diskrétní simulací výrobních systémů je Simulace výrobních systémů a procesů. Témata jako je racionalizace práce, ergonomie pracovišť nebo časová racionalizace jsou pak v posledních čtyřech letech řešena v rámci předmětu Řízení a organizace práce. V souvislosti s řešením projektu ZIVDIG z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byli v letech 2010 a 2011 akreditovány nové předměty. První byl předmět s názvem Metody průmyslového inženýrství, ve kterém jsou detailně probírány především analytické metody, metody zlepšování výroby anebo metody zaměřené na kvalitu nebo na údržbu. Poslední dva zcela nové předměty jsou Digitální podnik a virtuální realita a Praktika z ergonomie. V prvním jmenovaném se studenti dozvědí teoretické základy z oblasti Digitálního podniku a pochopí principy a možnosti využití virtuální reality. Praktika z ergonomie pak navazují na předmět Řízení a organizace práce a detailně rozvíjí oblast ergonomie.

Souhrn předmětů s problematikou Digitálního podniku:

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu