Interní grant ZČU

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Název projektu: Rozvoj parametrů udržitelného výrobního systému

Navrhovatel (garant) projektu: doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D.

Zúčastněná pracoviště: Katedra průmyslového inženýrství a managementu

Předpokládaná doba řešení projektu: 3 roky

Anotace projektu:

Současný vývoj vede ve všech oblastech lidského života ke snaze dlouhodobé udržitelnosti. Tedy i v oblastech výrobních podniků je cílem dlouhodobá udržitelnost výrobních systémů. Tím myslíme takové nastavení parametrů výrobního systému, které zajistí dlouhodobou ziskovost a efektivitu výroby. To je ovšem ovlivňováno velkou řadou parametrů. V rámci projektu se budeme zabývat těmi parametry, o kterých se domníváme, že budou v následujících letech hrát významnou roli. Jedná se například o problematiku stárnoucí populace, intenzivní rozvoj nástrojů virtuální reality nebo optimalizační metody vedoucí k efektivním u nastavení výrobního systému.

Klíčová slova:

Výrobní systém, ergonomie, virtuální realita, výrobní proces, udržitelnost.

Podcíle projektu:

 1. Adaptace výrobních systémů dle potřeb stárnoucí průmyslové populace.
 2. Povýrobní etapy životního cyklu produktu.
 3. Stochastické optimalizační metody využitelné při optimalizaci parametrů v diskrétních simulačních modelech simulujících procesy ve strojírenských podnicích.
 4. Virtuální realita.

Řešitelé:

 • Akademičtí zaměstnanci
  • doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D. 
  • Ing. Marek Bureš, Ph.D. 
  • doc. Ing. Jana Kleinová, CSc. 
  • doc. Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D.
  • Ing. Petr Hořejší, Ph.D.
  • doc. Ing. Pavel Kopeček, CSc.
  • Ing. Pavel Raška, Ph.D.
  • Ing. Tomáš Görner, Ph.D.
  • Ing. Kateřina Sekulová, Ph.D.
  • doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.
  • Ing. Antonín Miller, Ph.D.
 • Ph.D. studenti
  • Ing. Jiří Polcar
  • Ing. Michal Gregor
  • Ing. Tomáš Kamaryt
  • Ing. Tereza Vyskočilová
  • Ing. Michal Bochinský
  • Ing. Josef Babor
  • Ing. Pavel Kábele
  • Ing. Marek Bárdy
  • Ing. Michaela Ottová
  • Ing. Ondřej Kurkin
  • Ing. Jana Hořejší
 • Studenti
  • Bc. Martin Kába
  • Bc. Aneta Daika
  • Bc. Lukáš Chovanec
Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu