Konference a sympozia

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Na této stránce se budou průběžně objevovat informace o konferencích, seminářích, workshopech a jiných akcích, které budou pořádány Katedrou průmyslového inženýrství a managementu nebo jinými institucemi. Všechny tyto akce mají samozřejmě souvislost s problematikou Digitálního podniku.

Datum konání: 24. – 26. 4. 2014
Název akce: The 9th International DAAAM Baltic Conference Industrial Engineering
Typ akce: mezinárodní konference
Pořadatel: DAAAM International Vienna, Tallinn University of Technology
Místo konání: Tallinn, Estonia
Odkaz: http://innomet.ttu.ee/daaam/

Datum konání: 13. – 14. 5. 2014
Název akce: 23rd IBIMA Conference - International Business Information Management Association
Typ akce: mezinárodní konference
Pořadatel: IBIMA
Místo konání: Valencia, Spain
Odkaz: http://www.ibima.org/

Datum konání: jaro 2014
Název akce: Digitálny podnik – DP2014
Typ akce: mezinárodní workshop
Pořadatel: CEIT - Stredoeurópsky technologický inštitút, SLCP - Slovenské centrum produktivity
Místo konání: Žilina, Slovensko
Odkaz: http://ceittechinnovation.eu/

Datum konání: léto 2014
Název akce: Invent 2014
Typ akce: doktorandská konference
Pořadatel: CEIT - Stredoeurópský technologický inštitút
Místo konání:
Odkaz: http://www.priemyselneinzinierstvo.sk/

Datum konání: podzim 2014
Název akce:
Průmyslové inženýrství 2014
Typ akce:
mezinárodní konference
Pořadatel: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu
Místo konání:
Odkaz: http://pi.zcu.cz/

Datum konání: podzim 2014
Název akce: The 25th DAAAM International World Symposium
Typ akce: mezinárodní konference
Pořadatel: DAAAM International Vienna, University of Applied Sciences Techniku, and Austrian Society of Engineers and Architects - ÖIAV 1848
Místo konání: Vienna, Austria
Odkaz: http://www.daaam.com/

Datum konání: podzim 2014
Název akce:
8th International Conference Manufacturing Systems Today and Tomorrow 2014
Typ akce:
mezinárodní konference
Pořadatel: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů
Místo konání: Liberec, ČR
Odkaz: http://vsdaz.tul.cz/

Datum konání: 19. – 20. 12. 2014
Název akce: IEEM2014 - The IEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management
Typ akce: mezinárodní konference
Pořadatel: IEEE TMC Singapura Chapter, IEEE Singapure Section
Místo konání: Kuala Lumpur, Malaysia
Odkaz: http://www.ieem.org/

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu