Metodika DiFEND (Digital Firearm Ergonomic Design)

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Tato metodika se zrodila jako výsledek spolupráce České zbrojovky a.s., nejvýznamnější české firmy zaměřené na vývoj a výrobu ručních střelných zbraní, a Regionálního technologického institutu při Fakultě strojní na Západočeské univerzitě v Plzni. Jak napovídají anglická slova tvořící akronym DiFEND, jde o unikátní postup při návrhu ergonomie palných zbraní.

Metodika DiFEND vznikla v souvislosti s vývojem nové krátké palné zbraně, jmenovitě samonabíjecí pistole, od které zadání požadovalo ve své kategorii nejlepší ergonomii na trhu. Základem metodiky je unikátní kombinace využití řady moderních přístupů, softwarových nástrojů a měřicího zařízení.

Digitální ověřování ve virtuálním prostředí

Virtuální rukavice

Stěžejním prvkem metodiky DiFEND je jeden z nejmodernějších ergonomických softwarových nástrojů, který byl původně vyvinut pro americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA). Tento softwarový nástroj disponuje digitálním modelem člověka (DMČ), s jehož pomocí je model palné zbraně ověřován ve virtuální realitě. Biomechanicky přesný model člověka je plně parametrický – lze měnit jeho pohlaví, antropometrické parametry jako výšku, hmotnost, rozměry tělesných částí atd. Model lze nastavit podle antropometrických proporcí různých populací (např. severoamerická, evropská, asijská atd.). Pro ověření vhodnosti vyvíjené zbraně byl vzhledem k obchodnímu zacílení České zbrojovky a.s. vytvořen rovněž digitální model člověka reprezentující českou populaci.

Digitální model člověka a jeho simulace

Další oblasti této metodiky jsou zaměřeny na ověřování a měření již hotových prototypů. Využívá se při nich například vysokorychlostní kamera nebo tenzometrická rukavice.

Tenzometrická rukavice

Pomocí této metodiky je možné navrhovat přesné a současně ergonomicky komfortní zbraně, které jsou určeny buď pro konkrétní cílové skupiny (ozbrojené složky, sportovní střelce apod.) s přihlédnutím k jejich antropometrickým parametrům, nebo pro široké spektrum uživatelů průřezově z různých světových oblastech.

Příklady uplatnění metodiky v praxi:

Ovládací prvky zbraně by měly být rozloženy tak, aby na ně střelec pohodlně dosáhnul a aby jejich ovládání bylo maximálně komfortní. Pohodlné užívání by mělo být zajištěno nejen polohou ovládacího prvku, ale i jeho tvarem. Vzhledem k rozdílnosti antropometrických rozměrů různých populací je zřejmé, že produkt, který je ergonomicky přívětivý například pro průměrného muže ze Severní Ameriky, nemusí být komfortní pro průměrného muže z Číny. S využitím náležitých vstupních dat je pomocí metodiky DiFEND možné u jednotlivých produktů nastavit ergonomii podle požadavků konkrétního zákazníka přesně tak, aby maximálně zohledňovala účel či předpokládaný region užívání.

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu