Praktické aplikace

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Řešení praktických projektů je jedním z přístupů Katedry průmyslového inženýrství a managementu jak ověřit svůj výzkum na konkrétních situacích. Do řešení projektů bývají nejčastěji zapojeni doktorandi a zaměstnanci katedry, ale také někteří studenti bakalářského nebo magisterského studia, pro které jsou tyto zkušenosti neocenitelným přínosem. Většina řešených projektů je z oblasti návrhu prostorového uspořádání výrobního systému, ergonomie, časové racionalizace a simulace. Pro přehlednost jsou projekty rozděleny do dvou částí, a to na projekty řešené za podpory metod Digitálního podniku a dále ostatní projekty. Další zejména vědeckovýzkumné a mezinárodní projekty můžete vyhledat na příslušných stránkách Západočeské univerzity (http://www.zcu.cz/research/projects/).

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu