Softwarová podpora

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Zavedení principů a systémů digitální továrny se přímo projevuje na ekonomických a výrobních ukazatelích firmy, protože každá drobná úspora realizovaná v etapě plánování se po zahájení sériové výroby mnohokrát znásobí. Díky tomu je návratnost investic do systému digitální továrny především u velkých podniků poměrně krátká. Ovšem složitost těchto systémů je taková, že v současné době se v integrovanější podobě vyskytují na trhu pouze dva konkurenční produkty.


Softwarové produkty pro digitální továrnu

Obě firmy jsou nadnárodní společnosti propojené s automobilovým a leteckým průmyslem. Společnost Siemens využívá pro oblast Digitálního podniku německo-izraelský produkt Tecnomatix. Francouzská společnost Dassault Systèmes, která dlouhá léta těsně spolupracuje s IBM a je tvůrcem programového prostředí pro konstrukci a technologii Catia, využívá pro oblast projektování výrobních procesů naopak americký produkt Delmia.

Výrobky obou výrobců respektují, že vzájemné vazby mezi odděleními uvnitř firmy, respektive mezi odběratelem a dodavatelem, jsou z pohledu CAx dat stále těsnější a jejich kvalita hraje stále větší roli. Nekvalitní data znamenají v procesu vzniku výrobku značný problém, především v podobě vyšších nákladů. Počet komponent většiny dnešních výrobků i jejich tvarová složitost stále roste. Tento trend je velice dobře vidět ve všech průmyslových odvětvích. Výjimkou dnes nejsou výrobky, kde se počet komponent pohybuje v řádech desítek tisíc, ale i statisíců či miliónů (automobilní, lodní, letecký či kosmický průmysl).

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu