Publikace

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Na této stránce naleznete výběr publikovaných prací jednotlivců nebo týmů z Katedry průmyslového inženýrství a managementu, které mají vztah k problematice Digitálního podniku:

 1. Broum T., Kopecký M., Kleinová J.: Enhancement of value analysis using the theory of technical systems, The 21th International DAAAM SYMPOSIUM, Zadar, 2010, ISBN 978-3-901509-73-5, ISSN 1726-9679
 2. Broum T.: The utilization of production equipment capacity in relation to total costs of the process in software system EISOD, 6. ročník Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Zlín, 2010, ISBN: 978-80-7318-922-8
 3. Bureš M., Görner T., Sekulová K.: Digitální modely člověka a jejich využití v praxi. In: 5. ročník mezinárodní konference Výrobní systémy dnes a zítra, Liberec 2010, ISBN 978-80-7372-669-0
 4. Bureš M., Görner T., Sekulová K.: Zkušenosti v oblasti využití digitálních nástrojů v praxi. In: 3. ročník mezinárodní konference Ergonómia - Progresívne metódy v ergonómii, Žilina 2010, ISBN 978-80-970588-6-9
 5. Görner T., Broum T., Šimon M., Kleinová J.: Use of value analysis to increasing the value of ergonomic design of workplace, The 21th International DAAAM SYMPOSIUM, Zadar, 2010, ISBN 978-3-901509-73-5, ISSN 1726-9679
 6. Januška, M., Kurkin, O., Miller, A.: Communication environment for small and medium enterprises. In Business Transformation through Innovation and Knowledge Management. Istanbul, Turkey : International Business Information Management Association (IBIMA), 2010. s. 217-226. ISBN: 978-0-9821489-3-8.
 7. Kurkin, O., Januška, M.: Communication environment designed for project cooperation of small and medium enterprises. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21th international DAAAM symposium. Vienna, Austria : DAAAM International, 2010. ISBN: 978-3-901509-73-5.
 8. Kurkin, O., Januška, M.: Product Life Cycle in Digital factory. In: The 15th International Business Information Management Association Conference, Cairo, International Business Information Management Association (IBIMA) 2010, ISBN 978-0-9821489-4-5
 9. Kurkin, O., Šimon, M.: Optimization of layout using discrete event simulation. In: The 14th International Business Information Management Association Conference, Istanbul, International Business Information Management Association (IBIMA) 2010, ISBN 978-0-9821489-3-8
 10. Kurkin, O., Šimon, M.: Optimalizace pracoviště šití pásů pro produkty koncernu Daimler a VW Group In:  Mezinárodní konference „INVENT 2010“, Těrchová, 2010, ISBN 978-80-89401-12-3.
 11. Miller, A., Šrajer, V.: Modified assessment of material flows in terms of time transport. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21th international DAAAM symposium. Vienna, Austria: DAAAM International, 2010. ISBN: 978-3-901509-73-5.
 12. Sekulová, K.: Simulace a optimalizace s využitím programu Tecnomatix Jack. In: 1. ročník konference Rozvoj spolupráce v oblasti  řízení a transferu technologií. Ostrava 2010, ISBN 978-80-248-2195-5.
 13. Sekulová, K.: Využití simulačních modelů při tvorbě ergonomicky vhodného pracoviště. In: 6. ročník Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Zlín 2010, ISBN 978-80-7318-922-8.
 14. Sekulová, K., Šimon, M.: New Approach to Risk Assessment in the Workplace. In: Proceedings of the 21st International DAAAM Symposium, Zadar, Croatia, 2010, ISSN 1726-9679.
 15. Sekulová, K., Šimon, M.:  The Link between Ergonomics and Occupational Diseases. In: Proceedings of International Conference on Industrail and Information Engineering, Paris, France, 2010, ISSN 1307-6892.
 16. Sekulová, K., Šimon, M.: The Social Impact of Technological Development. In: Proceedings of  15th International Business Information Management Association, Cairo, Egypt, ISBN 978-0-9821489-4-5.
 17. Šrajer, V., Miller, A., Šimon, M.: Importance of the proposal layout for increasing competitiveness enterprise. In Annals of DAAAM for 2010 & Proceedings of the 21th international DAAAM symposium. Vienna, Austria : DAAAM International, 2010. ISBN: 978-3-901509-73-5.
 18. Šrajer, V., Miller, A.: Effective design of production systems. In: The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM). Singapore, IEEE Technology Management Council Singapore Chapter, 2010. ISBN: 978-1-4244-8502-4.
 19. Bureš M.: New approach to ergonomic design of industrial workplaces. In: International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), Hong Kong 2009, ISBN 978-1-4244-4870-8
 20. Bureš M.: Principles of a new methodology for industrial workplaces design. In: 20th DAAAM World Symposium, Vienna, Austria 2009, ISBN 978-3-901509-70-4
 21. Čechová, L., Šimon, M.: Použití digitálního modelování při návrhu prostorového uspořádání. In: 4. ročník mezinárodní konference “Výrobní systémy dnes a zítra“, Liberec 2009, ISSN 978-80-7372-541-9.
 22. Kukrin, O., Šimon, M.: Sloučení výrobních linek CARGOLOADER DAIMLER a VW GROUP. In: 4. ročník mezinárodní konference Výrobní systémy dnes a zítra, Liberec 2009, ISSN 978-80-7372-541-9.
 23. Miller, A., Šimon, M.: Případová studie prostorového uspořádání výrobních prostor ve Škoda Trasnportation a.s. In: 4. ročník mezinárodní konference Výrobní systémy dnes a zítra, Liberec 2009, ISSN 978-80-7372-541-9.
 24. Miller, A., Šrajer, V.: Raising the performance of a company by creating an appropriately designed production system. In: 20th DAAAM World Symposium, Vienna, Austria 2009, ISBN 978-3-901509-70-4
 25. Sekulová, K.: Zvýšení produktivity výrobního systému aplikací programu 5S. In: 4. ročník konference Výrobní systémy dnes a zítra. Liberec 2009, ISBN 978-80-7372-541-9.
 26. Šimon, M., Sekulová, K.: Od prototypu k virtuálním firmám. In: 12. ročník konference Modelování a optimalizace podnikových procesů. Plzeň 2009, ISBN 978-80-7043-844-2.
 27. Bureš M.: Porovnání komplexních ergonomických nástrojů. In: Mezinárodní konference Digitálny podnik, Žilina, Slovensko 2008, ISBN 978-80-89333-03-5
 28. Bureš M., Černý Z.: E-learningové aplikace na podporu výuky Digitální fabriky. In: 8. ročník mezinárodní konference eLearning, Hradec Králové 2008, ISBN ----
 29. Bureš M., Černý Z.: Possible approaches to Digital factory education. In: 10th International Conference MITIP, Praha 2008, ISBN 978-80-7043-738-4
 30. Bureš M., Černý Z.: Systémový přístup k návrhu výrobního organismu. In: 12th International Research/Expert Conference TMT, Istanbul, Turkey 2008, ISBN 978-9958-617-41-6
 31. Bureš M.: Ergonomie ve virtuálním světě. In: 5. ročník medzinárodnej konferencie Priemyselné inžinierstvo, Nový Smokovec, Slovensko 2007, ISBN 978-80-8073-895-2
 32. Bureš M., Černý Z., Roubal J.: Benefits of Digital Factory in production process. In: 11th International Scientific Conference on Production Engineering CIM, Biograd, Croatia 2007, ISBN 978-953-97181-9-8
 33. Bureš M., Šimon M.: Řízení klastru s využitím prostředků Digitální fabriky. In: Konference Znalostní báze pro podporu řízení podnikatelských seskupení, Praha 2007, ISBN 978-80-01-03891-8
 34. Leeder E., Bureš M., Černý Z., Roubal J.: Digitální fabrika jako strategický nástroj pro plánování výroby. In: MM Průmyslové spektrum, 06/2007, ISSN 1212-2572
 35. Leeder E., Ulrych Z., Bureš M., Černý Z., Roubal J.: Digitální fabrika – Digital Factory. In: 10. ročník mezinárodního semináře MOPP, ZČU v Plzni 2007, ISBN 978-80-7043-535-9
 36. Leeder E., Ulrych Z., Bureš M., Černý Z., Roubal J.: Digitální fabrika – Softwarové produkty pro oblast Digitální fabriky. In: 10. ročník mezinárodního semináře MOPP, ZČU v Plzni 2007, ISBN 978-80-7043-535-9
 37. Bureš M., Černý Z., Roubal J.: Využití softwarového produktu Delmia při plánování výroby. In: 4. ročník mezinárodní konference Průmyslové inženýrství, ZČU v Plzni 2006, ISBN 80-7043-507-0
 38. Bureš M., Černý Z., Roubal J.: Zvýšení efektivity navrhování výroby pomocí modulu DPE. In: 1. ročník mezinárodní semináře MATEO, Železná Ruda 2006, ISBN 80-7043-505-9

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu