Tecnomatix Process Simulate

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Tecnomatix Process Simulate je modulární software vytvořený pro simulace nejrůznějších výrobních nebo procesních operací. Přímo navazuje na aplikaci Process Designer, ověřuje navržený layout výrobní linky a naplánované časy dílčích operací pomocí dynamické simulace.

Ukázka simulace robotizovaného pracoviště v prostředí Tecnomatix Process Simulate

Oblast aplikace Process Simulate zaměřená na robotiku obsahuje nástroje pro práci s řídící jednotkou robotu, plánování manipulačních, svařovacích a lakovacích operací, detekci kolizí, nastavení kinematiky komponent výrobní linky a offline programování. V jednotném uživatelském prostředí se realizují veškeré fáze návrhu a simulace výrobního procesu, především robotizovaných pracovišť. Projektant může tvořit prostorové prototypy modelů zdrojů, analyzovat kolize (statické i dynamické), nastavit kinematiku a vazby jednotlivých prvků a vytvářet prezentační a technickou dokumentaci.

Rozvržení robotizovaného pracoviště v Tecnomatix Process Simulate

Aplikace Tecnomatix Process Simulate má několik specifických nástrojů, které usnadňují simulaci výrobní linky a tedy urychlují její realizaci. Mezi tyto nástroje například patří automatické plánování cesty (Automatix Path Planner), offline programování, testování vhodných svařovacích kleští dle zadaných bodů a pokročilá detekce kolizí při dynamické simulaci. V simulaci lze uložit trajektorii robotu a tak srovnávat jednotlivá řešení a změny ve vytvořené posloupnosti bodů a to včetně rychlostí a poloh kloubů robotu při simulované operaci. Může se také otestovat pracovní prostor operace, kde výsledkem je v podstatě těleso představující prostor nutný pro celkový požadovaný pohyb robotu. Tím se usnadňuje detekce kolizí mezi roboty a odhalení případných nebezpečných míst při vykonávání operací.

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu