Softwarové vybavení

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Velmi často jsou pro řešení praktických projektů a studií využívány 3D modelovací softwarové nástroje, s jejichž pomocí lze hodnotit současný stav, ale i stav nově navržený. Provádění rozličných experimentů nebo ověřování variant řešení je možné zejména díky digitálním modelům člověka, které jsou plně kastomizovatelné (volba pohlaví, výšky, váhy a dalších antropometrických parametrů) a umožňují provádění rozličných analýz zaměřených zejména na hodnocení:

  • manipulace s břemeny (hmotnost / fyzické zatížení),
  • interakce sil a silových poměrů,
  • komfortu,
  • pracovního postoje,
  • energetického výdeje,
  • biomechanicky,
  • a času pro provedení úkolu.

Používané softwary jsou:

  • Delmia V5 R18
  • Tecnomatix Jack 8.0

Výběr softwaru vždy záleží na dodaných datech od zadavatele projektu nebo na vzájemné domluvě.

Copyright © 2011 KPV Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní, Katedra průmyslového inženýrství a managementu